top of page

Ние предлагаме:

               Професионален домоуправител

 • Организиране и провеждане на редовни и извънредни общи събрания на етажната собственост;

 • Водене на документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост;

 • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред и следене за неговото прилагане;

 • Създаване, съхранение и поддържане на Книга на етажната собственост;

 • Консултиране и подпомагане на собствениците при вземането на общи решения;

 • Координация, ръководство и изпълнение на решенията на етажната собственост;

 • окомплектоване и съхраняване на договори за абонаментна поддръжка /за асансьор, охрана, присъединяване към ел. мрежа и др./, протоколи за технически проверки, договори за ремонти, гаранционно обслужване и други документи, касаещи етажната собственост;

Image by krakenimages
Image by Scott Graham
 • Изготвяне на годишен план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;

 • Събиране и обработка на индивидуални предложения по общи въпроси, свързани с благоденствието на сградата;

 • Юридическа консултация по въпроси, свързани с управлението на етажната собственост;

 • Регистрация на етажната собственост в съответните административни регистри;

 • Отчетност при изпълнение на решенията на Общото събрание и за разходваните във връзка с това суми;

 • Управление на договори и участие в преговори за сключване на договори с етажната собственост;

 • Реакция при подаден сигнал за бедствие или авария на територията на общите части на етажната собственост и координиране на дейностите по отстраняването им;

 • Представителство на етажната собственост пред трети лица.

Ние ще осигурим компетентно и качествено управление на сгради в режим на етажна собственост, съгласно ЗУЕС

Професионален  Касиер

 • Отговаря за събиране на дължимите такси , гласувани от Общото събрание; 

 • Отговаря за заплащането на режийните разходи  за ток , вода асансьор, охрана и др.;

 • Осигурява пълна отчетност за събраните и изразходвани суми; 

 • Отговаря за съхранението на всички документи и предоставянето им при необходимост; 

 • Изготвя отчет за състоянието на касата и сумите, събрани във фонд „Ремонт  и обновяване“; 

 • Предоставя месечни отчети за приходите и разходите на етажната собственост; 

 • Поддържа редовна комуникация с длъжниците на етажната собственост; 

 • Отговаря за изпращането на индивидуални покани на длъжниците на етажната собственост

 • Съдейства за предприемане на действия за принудително събиране на сумите от неизрядни длъжници;

 • Прозрачно управление на Вашия бюджет - предоставяме персонален код за достъп, чрез който Вие може да следите приходите и разходите на Вашата етажна собственост по всяко време в нашия сайт.

Business Graphs

Финансово консултиране

 • Ние ще Ви помогнем при необходимост от нова инвестиция при планиране на ремонт , ако не разполагате с необходимата сума. 

 • Ще Ви спестим време, като ви дадем оферти от водещи банки в България и договорим за Вас най-добрите условия

Image by Visual Stories || Micheile
Business representative

Брокерски услуги

 • Защита на дома и имота Ви от наводнения , природни бедствия и др. 

 • От НОВ ДОМОУПРАВИТЕЛ имаме партньорски отношения с водещи брокери в страната, чрез които можем да предоставим ексклузивни оферти само за нашите партньори.

bottom of page